Graag uw aandacht

Zorg ervoor dat de virussen zich niet verder verspreiden.

Heeft u koorts en luchtwegklachten ( hoesten, ademhalingsproblemen en/of  keelpijn)

Meest actuele info op www.info-coronavirus.be)

Gelieve dan de wachtzaal NIET te betreden maar eerst telefonisch contract op te nemen met de huisarts !

MAATREGELEN OM VERSPREIDING TE VOORKOMEN

Was regelmatig uw handen of ontsmet ze met alcoholgel

Hoest of nies in papieren zakdoekjes of in de binnenkant van uw elleboog.

 

Graag uw aandacht ivm Coronavirus.