Vakantie

   JAARLIJKS VERLOF:    steeds de laatste 14 dagen van de maand juni

 

   PAASVERLOF:              één week van het Paasverlof wordt gespendeerd aan opleiding en

                                          nascholing onder de vorm van een inwooncursus van de DOMUS

                                          MEDICA

  KERSTVERLOF:             elk jaar neemt uw huisarts vier dagen verlof rond Kerstmis om met de hele

                                           familie samen te zijn.