Spoedgevallen

   Uw huisarts bekwaamt zich nog elke dag opnieuw, eveneens in urgente medische situaties. Zijn grote passies zijn vooral cardiologische en pulmonaire urgenties.Ook met andere urgenties, zoals wondhechtingen, acute psychiatrische situaties, gynaecologische en verloskundige problemen, acute internistische situaties, bent u steeds welkom.

   Indien u geconfronteerd wordt met een dringend medisch probleem die niet levensbedreigend is, mag u gerust uw huisarts opbellen. Een huisarts is een dokter (met een universitaire opleiding van minstens 9 jaren) en heeft duidelijk meer kennis van geneeskunde dan de ambulanciers van de dienst 100 (met een basisopleiding hoger middelbaar onderwijs en een aanvullende opleiding “eerste hulp” van hooguit 60 uren).

   Levensbedreigende situaties, zoals ernstige verkeersongevallen, comateuze toestanden en circulatiestilstand, echter worden best door een gespecialiseerd urgentieteam, gekend als “de MUG” behandeld.