Huisbezoeken

In Nederland en Duitsland zijn huisbezoeken nagenoeg onbestaande. Huisbezoeken worden aldaar uitsluitend uitgevoerd wanneer de patiënt in de totale onmogelijkheid bevindt om zich te verplaatsen. In Frankrijk zijn ongeveer 20 % van alle patiëntencontacten huisbezoeken.

België echter is de West Europese kampioen van de huisbezoeken: 35% van alle patiëntencontacten zijn huisbezoeken. Nochtans verschilt de gezondheidstoestand van de gemiddelde Belg niet zoveel meer dan van onze Europese buren.

Verschillende redenen kunnen worden opgesomd:

Belgen worden graag bediend op hun wenken.

Belgische huisartsen moeten opboxen tegen de grote concurrentie van de spoedgevallen.

Al jaren bestaat een scheefgegroeide gewoonte, zeker in West-Vlaanderen, dat huisartsen huisbezoeken afleggen om hun patiënten te behagen en niet omwille van een echte medische reden.

Een groot aantal patiënten wil niet wachten in de wachtzaal.

.

Nochtans zijn ook heel wat nadelen verbonden aan huisbezoeken:

1°. Een huisarts kan onmogelijk dezelfde kwaliteit van geneeskunde als in de consultatie

     aanbieden ten huize van de patiënt; alleen al door de beperktheid van materiaal en accomodatie.

2°. Het progressief dichtslibbend verkeer remt de huisarts in zijn verplaatsingen. Bovendien wordt

     de zoektocht naar een geschikte parkeerplaats voor stedelijke huisartsen zowaar een

     calvarietocht.

3°. Een aantal onverdraagzame gemeentelijke overheden en politiediensten, bedenken huisartsen

     op huisbezoek steeds meer met parkeerboetes.

 Vandaar dat u vriendelijk wordt verzocht huisbezoeken aan te vragen wanneer u zich onmogelijk kunt

verplaatsen, zoals bij een beenbreuk, een hartinfarct, een astmacrisis, koortsstuipen, echte urgenties

 

Huisbezoeken om redenen zoals “ik heb mijn pyama al aan – de auto wil niet starten – ik heb geen zin

om in de wachtzaal te wachten – enz…” vermijdt u beter.

 

   Het weze duidelijk dat uw huisarts NIET weigert om huisbezoeken af te leggen.Hij vraagt u wel heel

vriendelijk om een huisbezoek aan te vragen waneer uw gezondheidstoestand een verplaatsing niet

toelaat.