IDENTITEITSKAART-kaart meebrengen

Vanaf 2015 wordt de SIS-kaart niet meer gebruikt.

In de plaats kunt u best uw elektronische identiteitskaart of eID klaar houden.

Voor wie geen eID heeft, zoals kinderen, kunnen bij hun  ziekenfonds gratis een ISI+kaart verkrijgen.

Bij begin van de raadpleging zal gevraagd worden om je e ID af te geven aan de dokter.

Hou dus reeds van in de wachtzaal je e ID klaar, dit om onnodige tijd te verliezen bij de raadpleging. Daartoe hangen er ook duidelijke affiches in de wachtzaal om u daaraan te herinneren !!

De gegevens op uw e ID worden automatisch ingelezen in uw electronische dossiermap, en tegelijkertijd wordt uw dossier geopend of nieuw aangelegd.