Bijkomende aktiviteiten

Naast huisarts , dwz geneesheer in de genees,-heel- en verloskunde , ben ik dus ook voor de volgende medische aktiviteiten te raadplegen:

electrocardiogram : kan nuttig zijn voor preoperatieve voorbereiding

24 u bloeddrukmeting: kan nuttig zijn bij diagnose en opvolging van verhoogde bloeddruk

spirometrisch onderzoek : voor longonderzoek

-diverse kleine heelkundige ingrepen zoals : sutuur van wonden, wegnemen van wratten en kleine huidgezwellen, kleine estetische ingrepen, …

cryotherapie op wratten

laserbehandeling

biopunctuur : speciale techniek met homeopatische inspuitingen

-aanleggen van gips/ infiltraties in pezen en gewrichten …

Daarnaast ben ik ook  erkend geneesheer voor de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening): bij bezoek telkens afspraak maken, en in KOPIE de medische documenten meebrengen die uw RVA aanvraag moeten bewijzen !!

Ik ben eveneens aangesteld geneesheer voor POLITIE en de MILITAIREN. Dit kunt u terugvinden op de respectievelijke websites van Politie en Defensie. Hiervoor dient geen speciale afspraak gemaakt te worden. Hiervoor zijn speciale medicatievoorschriften voorzien, ook aparte formulieren voor arbeidsongeschiktheid en de raadpleging is voor de politie of militair gratis ttz hij betaald geen remgeld maar enkel de terugbetalingstarief.