Belangrijke telefoonnumers

Dit is een lijst met belangrijke telefoonnummers.

Zie ook bijgevoegde link :   lijst_met_alle_nooddiensten

Ambulance of medische spoeddienst en Brandweer                                                100
Politie 101
Rode Kruis 105
Tele Onthaal 106
Child Focus 110
Antigifcentrum 070 245 245
Zelfmoordpreventie ( 24u/24u ) 02 649 95 55 
Kankerfoon(BFK) 0800 15 800  
Kinder-en Jongerentelefoon 078 15 14 13            
Het Vlaamse Kruis 01690 088
Vlaamse Kankertelefoon 078 150 151 
Aids en Soatelefoon Vlaanderen 078 15 15 15    
Apothekers Wachtdienst 0900 10 500         
 DOKTERS WACHTDIENST  078 151590 of 1733
TABAK STOP lijn 070 227 227   
 Meldpunt partnergeweld, misbruik en kindermishandeling  1712
Drugslijn 078 15 10 20    
Alzheimertelefoon 078 152911
Anonieme Alcoholisten ( 24u/24u ) 03 239 14 15    
Slachtofferhulp Garenmarkt 3 Brugge 050 47 10 47   
Diabetes Infolijn 0800 96 333   
MS infonummer 0800 93 352   
SOS jongeren 02 376 36 36   
Vluchthuis voor mishandelde vrouwen 016 20 12 73  
UZ Gasthuisberg Kindermishandeling 016 34 31 31  
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling AZ VUB 02 477 60 60  
Brandwondencentrum Neder-over-Heembeek (24u/24u) 02 268 62 00  
Brandwondencentrum Leuven 016 34 87 50  
Trefpunt Zelfhulp 016 23 65 07