Voorschriften en Attesten

Voorschriften:

Tijdens de consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig.

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Voorschriften voor patiënten, die niet op de raadpleging aanwezig zijn, kunnen niet afgeleverd worden, en ook buiten de raadpleging !

Attesten :

Er worden geen attesten afgeleverd buiten de raadpleging of voor patiënten die niet op de raadpleging aanwezig zijn.

Zoeken naar attesten:

www.kgbn-habo.be/documents/305.html

of www.huisarts.be/attesten

of http://www.riziv.fgov.be/inami_prd/ssp/cns2/pages/DemandFormStandard.asp

of via DM site http://www.domusmedica.be/domusmedica.html (bf attesten rechtsonder)