Advies

Telefoon is, als communicatiemiddel met de praktijk, onmisbaar om informatie in te winnen, om afspraken te maken, om huisbezoeken aan te vragen.

U hebt tijdens de raadpleging, waarschijnlijk reeds ondervonden dat telefoon ook zeer storend kan zijn.

Daarom, in ieders belang:

  • beperk telefoneren zoveel mogelijk
  • telefoneer zo kort mogelijk
  • er worden geen uitslagen van medische verslagen of labo-resultaten meegedeeld telefonisch, tenzij anders afgesproken bvb. voor INR uitslag, glucose uitslag, PAP uitslag,…

Voorschriften en attesten: sinds enige tijd laat het RIZIV niet meer toe dat attesten en voorschriften na telefonische aanvraag verstrekt worden. Wij begrijpen zeer goed dat u soms een voorschrift te kort komt, of enkel een attest nodig hebt, en daarvoor niet in de rij op consultatie wenst te komen.

Voorzie dat u tijdens de raadpleging voldoende voorschriften vraagt aan de arts. Het uitzonderlijk afhalen van dergelijke voorschriften en attesten gebeurt enkel tijdens de raadpleging.