Spoedgevallen

Voor zeer dringende gevallen bel 112

Tijdens het week-end is de huisarts van wacht bereikbaar op het

tel : 02/6872600