Welkom

 Op het einde van 2016 stop ik, na 40 jaar praktijk, mijn aktiviteiten als huisarts

Aangezien ik geen geschikte opvolger gevonden heb zal iedereen een nieuwe huisarts dienen te kiezen.