Welkom

In onze huisartsenpraktijk wensen wij zoveel mogelijk te werken vanuit een holistische visie op de mens. Het referentiekader dat daarvoor bij ons op de achtergrond staat, is dat van de antroposofische geneeskunde, die een uitbreiding van de reguliere geneeskunde wil zijn. Zie voor meer informatie hierover: www.antroposofischegeneeskunde.be

Als huisartsen richten wij ons op patiënten van alle leeftijden, van de zuigeling tot de oudere mens. Wij werken daarbij samen met, of verwijzen naar, andere therapeuten en gezondheidswerkers, zowel uit de reguliere als uit de complementaire geneeskunde. Eigenlijk gebruiken wij liever de term ‘integratieve’ geneeskunde, die duidt op het zoveel mogelijk integreren van (nog) niet door de reguliere wetenschap erkende therapiemogelijkheden. Daarbij letten wij wél op de wetenschappelijke verantwoording van deze behandelwijzen.

RAADPLEGINGEN:

Wij werken enkel op afspraak.

-In de ochtend en de late namiddag zijn er korte consultaties mogelijk voor acute en/of dringende zaken.

-In de namiddag kunnen wij meer tijd reserveren voor langere gesprekken. Vooral voor nieuwe patiënten verzoeken wij om voor een eerste consultatie een langere afspraak te maken.

Voor beide soorten raadplegingen vragen wij om vooraf telefonisch een afspraak te maken: u kunt ons elke ochtend bereiken vanaf 07u50 tot 10u00.

HUISBEZOEKEN:

Deze reserveren wij voor minder mobiele of erg zieke patiënten. Vraag een huisbezoek zo mogelijk voor 08u30 aan.