Telefonisch halfuurtje

Telefoongesprekken tijdens de consultatie zijn mogelijk erg storend, u hebt dit misschien al zelf ervaren.

Daarom is er dagelijks een tijdsspanne voorzien waarin u telefonisch uw huisarts rechtstreeks kan bereiken voor het opvragen van een uitslag
of voor een kort advies.

Telefonisch halfuurtje: elke werkdag van 13.00 u. tot 13.30 u.

Voorschriften, attesten en formulieren
Voorschriften worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging. In principe worden er geen voorschriften op telefonisch verzoek gemaakt. Uw arts voorziet voldoende voorschriften tot aan de volgende controle. Enkel in noodsituaties kan u telefonisch een voorschrift bekomen, dit kan niet aan het secretariaat gevraagd worden, maar aan uw arts tijdens het telefonisch halfuurtje van 13.00 u tot 13.30 u.
Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor een afspraak te maken. Uw arts kan enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid: vraag enkel wat redelijk en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.