Raadpleging en huisbezoek

Raadplegingen
De meest aangewezen plaats om uw huisarts te raadplegen is de praktijk. Daar zijn uw medisch dossier en de nodigebutton_afspraak onderzoeksmiddelen ter beschikking en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.
Om een vlot verloop te garanderen zijn alle raadplegingen op afspraak. 

Een afspraak maken kan: 
via de online afsprakenagenda of telefonisch op het nummer
03/605 27 05
– 
bij voorkeur tussen 8.00 u en 10.00 u. 
Enkele verduidelijkingen:
Per raadpleging wordt zowat 15 minuten voorzien, meestal volstaat dat. Komt u met meerdere personen, vraag of boek dan ook meerdere afspraken. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten.
Door een spoedgeval of onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat u, ondanks uw stiptheid, toch langer moet wachten. Graag uw begrip daarvoor. Het raadplegingsschema ziet er (meestal) zo uit:

  Voormiddag  Namiddag Avond Late avond
Maandag xxxxX xxxxxX x
Dinsdag xxxxX   xxxxxX xxX
Woensdag xxxxX xxxxxxX xxxx  
Donderdag xxxxX   xxxxxX xx
Vrijdag xxxxX      
Huisbezoek

Huisbezoeken zijn voor patiënten die door gezondheidsproblemen of verplaatsingsmoeilijkheden niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd, vanaf 8.00 u. ‘s ochtends en voor 10.00 u. Er kan geen exact tijdstip voor een huisbezoek afgesproken worden, en indien aangevraagd na de middag, is het mogelijk dat het wordt verschoven naar de volgende dag.

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • naam en voornaam van de patiënt
  • volledig adres en telefoonnummer
  • bondige reden van de aanvraag
Spoedgeval
Bij een spoedgeval mag u natuurlijk altijd bellen. Blijf kalm, geef duidelijk het volledige adres door, en meld kort wat er aan de hand is en waarom deze oproep zo dringend is.
Patiëntenstop
Om op een correcte manier voldoende tijd en aandacht aan elk contact te kunnen blijven geven, ben ik genoodzaakt een patiëntenstop in te voeren. D.w.z. dat er geen nieuwe patiënten meer worden ingeschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor personen die onder hetzelfde dak leven met iemand die reeds patiënt is.