LOGOPEDISTE

Felien Feyen is logopediste. Ze is in 2013 afgestudeerd aan de universiteit van Gent en is sindsdien werkzaam als zelfstandig logopediste. Verder heeft ze ervaring opgedaan in het buitengewoon lager onderwijs.

Felien werkt in onze praktijk als zelfstandig logopediste. Ze houdt zich bezig met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, neurogene spraak- en taalstoornissen en slikstoornissen.

 

Ze beheert haar eigen dossiers en is gebonden aan het beroepsgeheim. Overleg met uw arts en de school gebeurt enkel na uw toestemming.

Logopedische behandeling wordt in de meeste gevallen terugbetaald vanuit de verplichte of de aanvullende verzekering. Voor meer info kan je bij Felien terecht. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op volgend nummer: 0478 83 46 21.

 

felien3