EERSTELIJNSPSYCHOLOGE

Elke Geuens is klinisch psychologe-psychotherapeute. Ze werkte binnen verschillende settings, zowel residentieel als ambulant. Op dit moment werkt ze naast haar werk bij Remedici eveneens als klinisch psychologe-psychotherapeute binnen groepspraktijk Calathea en in haar thuispraktijk in Vosselaar.

In onze praktijk werkt ze als eerstelijnspsychologe. Dit houdt in dat ze eerst in één of twee gesprekken samen met u uitgebreider ingaat op uw huidige psychische moeilijkheden en op hoe deze tot stand zijn gekomen. Sommige mensen hebben hier reeds voldoende aan. Indien er nood is aan verdere begeleiding, en Elke schat in dat enkele bijkomende gesprekken zullen volstaan, dan kan de begeleiding bij haar verdergezet worden. Indien ze van oordeel is dat een iets langer of intensiever begeleidingstraject aangewezen is, of dat bepaalde collega’s of diensten u beter kunnen helpen met uw probleem, dan helpt ze u daarnaar op weg.

Ze beheert haar eigen dossiers en heeft ook beroepsgeheim. Overleg met uw huisarts gebeurt enkel met uw toestemming.

Voorlopig worden raadplegingen bij psychologen in België meestal helaas nog niet terugbetaald door het ziekenfonds. Afspraken kunnen enkel telefonisch of op de praktijk gemaakt worden.