Aanpak

“De dokter van de toekomst zal geen medicatie voorschrijven, maar zal zijn of haar patiënten interesseren in de zorg voor het eigen lichaam, gezonde voeding en de oorzaken en preventie van ziekte.” – Thomas Edison 1847-1931

 

Algemeen 

We starten met een verkennend gesprek. Dit kan via microsoft teams of live doorgaan. 

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts om een afspraak te maken op mijn spreekuur, maar het mag natuurlijk wel.

In het uitgebreid vraaggesprek dat volgt, luister ik naar uw specifieke zorgvragen en bekijken we je huidige levensstijl: je manier van bewegen, denken, voeding, slaap, stressbeleving en relaties. Een onevenwicht op 1 van deze vlakken kan leiden tot klachten, onwel zijn en zelfs ziekte. Deze leefstijlfactoren zijn dan ook de pijlers waarmee we aan de slag gaan. Samen stellen we een plan van aanpak op en wordt je vervolgens gecoacht in het implementeren van de adviezen in je dagelijks leven. 

De duur van een behandelingstraject is zeer uiteenlopend. Er is geen enkele verplichting. Indien je na 1 consult beslist geen opvolgtraject te starten kan dit perfect. Indien we wel samen aan de slag gaan zal de duur afhangen van persoon tot persoon en gaandeweg duidelijker worden. Een gezamenlijk traject is altijd maatwerk; geen mens is gelijk dus ook de behandeling wordt aangepast aan uw persoonlijke noden! 

 

Een klassiek behandelingstraject ziet er als volgt uit: 

  1. Kennismaking (30min): 

In dit korte gesprek komen jouw vragen, gezondheidsdoelen en motivatie aan bod. Dit gesprek dient ook om in te schatten of de verwachtingen van beide partijen matchen om een optimaal behandelresultaat te kunnen bereiken. Dit gesprek is volledig vrijblijvend en u kan er nadien perfect voor kiezen geen verder gezondheidstraject te starten. 

      2. Medische intake

Gelieve hiervoor volgende documenten mee te brengen: 

  • De vragenlijst die u bij de kennismaking meekreeg/toegestuurd kreeg
  • medicatieoverzicht 
  • recente bloeduitslagen
  • brieven van medisch specialisten die relatie hebben met uw lichamelijke klacht(en)
  • eventuele verwijsbrief van uw huisarts/medisch specialist (als die er is)

 

Tijdens de intake willen we een beeld krijgen van uw algemene gezondheid en eventuele klachten. Het is de bedoeling al je klachten in beeld te brengen, zowel fysiek, psychisch als emotioneel. Dit gesprek wordt aangevuld met een algemeen lichamelijk onderzoek. Indien bijkomende technische onderzoeken nodig/nuttig zijn (zoals bloed-, urine-, stoelgangonderzoek, beeldvorming,…)  worden hiervoor de nodige voorschriften meegegeven. 

3. Bespreking resultaten: Wanneer alle uitslagen binnen zijn, wordt een behandelplan opgesteld. Bij het opstellen hiervan wordt vanuit verschillende invalshoeken naar uw klacht gekeken. Dit behandelplan wordt samen besproken en aangepast aan uw persoonlijke noden/wensen. Prioriteit en haalbaarheid voor uzelf als patiënt is uiteraard van cruciaal belang. 

4. Opvolgconsulten: in de consulten die volgen word je gecoacht in je leefstijlaanpassingen. We bespreken hoe het met je gaat, welke dingen er veranderd zijn, waar de moeilijkheden liggen en wat er vlot gaat. Waar nodig wordt bijgestuurd en stap per stap trachten we voortuitgang te maken in je gezondheid en algemeen welzijn. 

 

Een consult binnen de leefstijlgeneeskunde vervangt geenszins het contact met je huisarts!

Er worden geen voorschriften voor chronische medicatie afgeleverd, noch wordt er een globaal medisch dossier van je huisarts overgenomen! Uiteraard is verwijzing door of samenwerking met je huisarts wel mogelijk en zelfs wenselijk; het kan alleen maar bijdragen aan een completere benadering van je problematiek.