Geen weekendwacht meer i.k.v. COVID-19

De werking van de triageposten werd deze week op heel wat plaatsen (o.a. in Aalst) afgebouwd, omdat er minder patiënten langskomen. Ook op onze eigen praktijkwacht merken we dat de drukte sterk afneemt. Daarom hebben we besloten om voorlopig geen praktijkwacht meer te voorzien tijdens de weekends. Zo kunnen onze artsen jullie uitgerust en in goede gezondheid blijven bijstaan tijdens de werkweek.

We moedigen jullie ook aan om jullie zorg niet uit te stellen.
Op de online agenda staan nog geen open plaatsen omdat we graag op voorhand weten waarom u een raadpleging vraagt zodat we voldoende de risicopatiënten kunnen beschermen en infectiepatiënten apart kunnen ontvangen.

Bel ons dus gerust op bij vragen, dan bekijken we samen hoe we kunnen helpen (via de telefoon of toch op raadpleging/huisbezoek).

Bedankt voor jullie steun tijdens deze bijzondere periode.

Team Plan

Attesten voor noodzakelijke verplaatsingen i.k.v. COVID-19

Wij krijgen regelmatig de vraag naar attesten voor noodzakelijke verplaatsingen. Er werd navraag gedaan bij de korpschef van de Aalsterse politie en men liet ons weten dat er geen noodzaak is voor dergelijke attesten.

Versterking weekendwacht i.k.v. COVID-19

Wij vinden het belangrijk dat we in deze bijzondere tijd zoveel mogelijk kwalitatieve zorg kunnen bieden. Door de corona-epidemie zijn er meer mensen die in het weekend de huisartsenwachtpost (HAWP) contacteren. Om de druk op de HAWP te beperken, voorzien wij tijdelijk een wachtdienst voor de patiënten van onze eigen praktijk.

Tussen 8u en 12u is onze praktijk de volgende weekends telefonisch bereikbaar voor dringende problemen. We vragen u om niet zelf naar de praktijk te komen, maar om eerst telefonisch een afspraak te maken. Dit laat ons toe om het aantal patiënten die tegelijkertijd in de wachtzaal zitten, te beperken.

Coronavirus

Dagelijks krijgen we nieuwe richtlijnen i.v.m. het coronavirus. We moeten tijdens de komende periode onze manier van werken aanpassen om de toestroom van zieke patiënten te kunnen opvangen en om nieuwe besmettingen zoveel mogelijk te vermijden. Daarom vragen we u tijdelijk om geen afspraken meer online te maken, maar enkel nog telefonisch. Op die manier kunnen we beter evalueren of uw raadpleging even uitgesteld kan worden, of u via telefonische raadpleging geholpen kan worden, of u toch fysiek op raadpleging moet komen (mits beschermingsmaatregelingen) of …

Meer (en betrouwbare) informatie over het coronavirus kan u online vinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/. Heeft u na het lezen van de info online nog vragen, dan kan u terecht op het nummer: 0800 14 689 (bereikbaar tussen 8u en 20u).

Bedankt voor uw begrip.

Eindejaar 2019-2020

De eindejaarsperiode is in zicht! Ook wij genieten dan graag van gezellige winterdagen bij onze familie en vrienden. Onze artsen en medewerkers nemen daarom beurtelings enkele dagen verlof. De permanentie op de praktijk is gegarandeerd, maar onze werkschema’s zijn aangepast tijdens de eindejaarsperiode. Voor meer informatie neemt u best contact op met ons secretariaat.

Praktijk Langestraat:

  • Dinsdag 24 december: gesloten vanaf 17u
  • Woensdag 25 december: gesloten
  • Dinsdag 31 december: gesloten vanaf 17u
  • Woensdag 1 januari: gesloten

Huisartsenwachtpost Aalst:

Wanneer wij niet bereikbaar zijn, kan u zich wenden tot de huisartsenwachtpost. Meer informatie over de openingsuren van de wachtpost vindt u op: http://www.huisartsenkringaalst.be/hwp/.

We zwaaien uit en verwelkomen

Aalst, 1 februari 2019

 

Beste mensen,

na dertig jaar huisartsgeneeskunde in de Langestraat heb ik beslist om vanaf 31 augustus 2019 andere wegen te bewandelen.

Na de pensionering van Dr. Saeys en het vertrek van Dr. Ruelens wachtte ik immers op een geschikt moment om dit te doen. Op 1 augustus 2019 zal Dr. Vandormael na twee jaar opleiding als HAIO in de praktijk blijven werken als vast lid van het team. Met het volste vertrouwen geef ik dan ook de fakkel aan haar door.

Ik kijk met veel vreugde terug op de voorbije periode en dank jullie voor jullie hartelijkheid en vertrouwen. Ik zal de komende maanden met ieder van jullie die regelmatig opgevolgd moet worden, overleggen hoe de overstap naar een collega het best kan verlopen.

Vanaf 1 februari komt ook Dr. Bovijn terug deeltijds bij ons werken, en dit als interim tot eind november 2019. Zij zal een variabel consultatierooster hebben – vaak afhankelijk van afwezigheid van andere artsen – u kan het schema zien op de onlineagenda. Zij zal ook de drukte tijdens het zwangerschapsverlof van Dr. De Wolf opvangen.

Dr. Van Hecke blijft bij ons in opleiding tot 31/3/2020.

Dr. Vandormael zal als HAIO opgevolgd worden door Dr. Van Maldergem.

 

Met vriendelijke groeten,

Dr. G. Sebreghts