Dank je wel Dr. Fien

Het einde van de zomervakantie is voor onze jonge mensen in opleiding ook het einde van een academiejaar. Dokter Fien startte vorig jaar op 1 september haar stagejaar bij ons, en rondt dat jaar dan ook af eind augustus. Zij behaalde dus officieel de beroepstitel “huisarts”, en dat met grootste onderscheiding. Dokter Fien zal, na een verdiende vakantie, starten in een huisartsenpraktijk in haar thuisstad.

Wij zullen haar missen: haar stralende lach, haar altijd vriendelijke uitleg, haar geduld, haar gedetailleerde briefingen en notities, en binnen het team ook haar plagerijen.

Dank je wel, dokter Fien, we wensen jou een fijne doorstart,
de patiënten in Geraardsbergen krijgen er een topdokter bij!

team PLan

Update voor 65+’ers

Beste patiënten,

Nu nog meer dan anders zijn we bezorgd over te vermijden ziekenhuisopnames en overlijdens wegens infecties.
We hopen samen met jullie op een goed vaccin tegen Covid 19. Ondertussen willen we met team PLan wel de gekende efficiënte vaccins tegen griep en pneumokokken aanbevelen. Een winter met een dubbele epidemie (griep èn Covid) willen we echt vermijden.

2 weken geleden heeft de Hoge Gezondheidsraad van België de aanbevelingen voor vaccinatie bij 65-plussers uitgebreid en adviseren ze ook het pneumokokkenvaccin.
Sommigen onder jullie hebben dit al gekregen, anderen niet. Samen met een student geneeskunde bekijken we jullie dossiers om dit na te controleren. Het kan dus zijn dat je de komende week een telefoontje krijgt hierover met meer uitleg. Je kan het natuurlijk ook bespreken op het volgende geplande consult met je arts.

Als je het vaccin hebt gehaald bij de apotheker dan mag je het meebrengen op een gewoon consult als je nog andere problemen wil bespreken of bellen om langs te komen op de vaccinatieraadpleging.

Team PLan

Online raadplegingen vastleggen

Tijdens de week van 8 juni vragen we om nog elke afspraak telefonisch vast te leggen.
Ondertussen bereiden wij ons voor om vanaf 15 juni opnieuw online afspraken te kunnen open zetten, zodat u weer rustig zelf kan plannen.

DOE DIT NIET ALS HET OVER MOGELIJKE INFECTIETEKENEN GAAT!

Telefoneer voor overleg als u een of meerdere van volgende klachten hebt:
hoest, kortademigheid, pijn in de borststreek, verlies van geur of smaak, veralgemeende spierpijn, neusloop, keelpijn, misselijkheid of braken, diarree.

Om de risico’s voor iedereen te beperken houden we de infectieraadplegingen strikt gescheiden van de gewone raadplegingen. Dit betekent soms dat u niet bij uw favoriete arts terecht kan hiervoor, maar breng die arts en uw medepatiënten niet in gevaar door toch onaangekondigd langs te komen met infectietekenen.

Hartelijke groeten,

team PLan

Nieuwsflash uit PLAN

De komende twee weken kan je nog geen online afspraak maken, we vragen je om te telefoneren en te vertellen waarom je een consult wilt. We houden acute infectieraadplegingen strikt gescheiden van andere raadplegingen, om zo de hygiënische maatregelen te respecteren en de gezondheid van jullie medepatiënten en je artsen niet in gevaar te brengen. Daardoor lukt het ook niet altijd om een arts te kiezen, er is altijd 1 arts aangeduid voor de infectieraadpleging, dank voor jullie begrip.

Deze week neemt Eline Van Hecke afscheid van ons. Na 19 maanden opleiding bij PLan volgen nog vijf maanden ziekenhuisstage en een jaar in een andere huisartsenpraktijk om zo haar specialisatie tot huisarts te vervolledigen. Wij zullen haar alvast missen met haar onafscheidelijke lach, haar eindeloos geduld en het continu zoeken naar de beste oplossing voor een gezondheidsprobleem of vraag van patiënten.

Collega Maarten Dorpmans is de nieuwe huisarts in opleiding, ook hij start aan de tweede helft van zijn specialisatie en zal het komende anderhalf jaar in onze praktijk werken.

Hou er nu al rekening mee dat wij met Hemelvaart de brug maken, wij kijken al uit naar vier dagen vakantie in ons kot en onze tuin.

hartelijke groeten,

Team PLan

Versoepeling maatregelen COVID-19

Zoals beloofd openen we opnieuw meer raadplegingen voor niet-infectie gerelateerde problemen.
Het is wel verstandig om ook al heb je geen infectietekenen in onze wachtzaal toch een mondneusmasker te dragen. Heb je er zelf eentje? Breng het mee en draag het bij het binnenkomen. Als je zelf geen maskertje hebt, dan krijg je een stoffen masker in bruikleen. Dank je wel aan enkele enthousiaste stiksters onder jullie die ons een voorraadje bezorgd hebben. Het spreekt voor zich dat we ze niet kunnen uitdelen, dus na het consult gaan ze veilig in een doos en in de kookwas. Jullie begrijpen wel dat ook dit op het einde van de dag een hele stapel werk is, dus is het handiger als jullie zelf al een exemplaar meebrengen. 
We kijken dan meteen ook even samen hoe je het best draagt en of er iets moet aangepast worden…

Geen weekendwacht meer i.k.v. COVID-19

De werking van de triageposten werd deze week op heel wat plaatsen (o.a. in Aalst) afgebouwd, omdat er minder patiënten langskomen. Ook op onze eigen praktijkwacht merken we dat de drukte sterk afneemt. Daarom hebben we besloten om voorlopig geen praktijkwacht meer te voorzien tijdens de weekends. Zo kunnen onze artsen jullie uitgerust en in goede gezondheid blijven bijstaan tijdens de werkweek.

We moedigen jullie ook aan om jullie zorg niet uit te stellen.
Op de online agenda staan nog geen open plaatsen omdat we graag op voorhand weten waarom u een raadpleging vraagt zodat we voldoende de risicopatiënten kunnen beschermen en infectiepatiënten apart kunnen ontvangen.

Bel ons dus gerust op bij vragen, dan bekijken we samen hoe we kunnen helpen (via de telefoon of toch op raadpleging/huisbezoek).

Bedankt voor jullie steun tijdens deze bijzondere periode.

Team Plan

Attesten voor noodzakelijke verplaatsingen i.k.v. COVID-19

Wij krijgen regelmatig de vraag naar attesten voor noodzakelijke verplaatsingen. Er werd navraag gedaan bij de korpschef van de Aalsterse politie en men liet ons weten dat er geen noodzaak is voor dergelijke attesten.

Versterking weekendwacht i.k.v. COVID-19

Wij vinden het belangrijk dat we in deze bijzondere tijd zoveel mogelijk kwalitatieve zorg kunnen bieden. Door de corona-epidemie zijn er meer mensen die in het weekend de huisartsenwachtpost (HAWP) contacteren. Om de druk op de HAWP te beperken, voorzien wij tijdelijk een wachtdienst voor de patiënten van onze eigen praktijk.

Tussen 8u en 12u is onze praktijk de volgende weekends telefonisch bereikbaar voor dringende problemen. We vragen u om niet zelf naar de praktijk te komen, maar om eerst telefonisch een afspraak te maken. Dit laat ons toe om het aantal patiënten die tegelijkertijd in de wachtzaal zitten, te beperken.

Coronavirus

Dagelijks krijgen we nieuwe richtlijnen i.v.m. het coronavirus. We moeten tijdens de komende periode onze manier van werken aanpassen om de toestroom van zieke patiënten te kunnen opvangen en om nieuwe besmettingen zoveel mogelijk te vermijden. Daarom vragen we u tijdelijk om geen afspraken meer online te maken, maar enkel nog telefonisch. Op die manier kunnen we beter evalueren of uw raadpleging even uitgesteld kan worden, of u via telefonische raadpleging geholpen kan worden, of u toch fysiek op raadpleging moet komen (mits beschermingsmaatregelingen) of …

Meer (en betrouwbare) informatie over het coronavirus kan u online vinden: https://www.info-coronavirus.be/nl/. Heeft u na het lezen van de info online nog vragen, dan kan u terecht op het nummer: 0800 14 689 (bereikbaar tussen 8u en 20u).

Bedankt voor uw begrip.

Eindejaar 2019-2020

De eindejaarsperiode is in zicht! Ook wij genieten dan graag van gezellige winterdagen bij onze familie en vrienden. Onze artsen en medewerkers nemen daarom beurtelings enkele dagen verlof. De permanentie op de praktijk is gegarandeerd, maar onze werkschema’s zijn aangepast tijdens de eindejaarsperiode. Voor meer informatie neemt u best contact op met ons secretariaat.

Praktijk Langestraat:

  • Dinsdag 24 december: gesloten vanaf 17u
  • Woensdag 25 december: gesloten
  • Dinsdag 31 december: gesloten vanaf 17u
  • Woensdag 1 januari: gesloten

Huisartsenwachtpost Aalst:

Wanneer wij niet bereikbaar zijn, kan u zich wenden tot de huisartsenwachtpost. Meer informatie over de openingsuren van de wachtpost vindt u op: http://www.huisartsenkringaalst.be/hwp/.