Welkom

U vindt hier allerhande informatie over onze praktijk: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de wachtdienst, vakanties van de dokters en dergelijke.

Het secretariaat is administratief bereikbaar tussen 08.30u en 18.00u tussen 13.00u en 14.00u is de praktijk administratief gesloten, we zijn wel telefonisch bereikbaar op het nummer 03 828 83 06.

Om een vlotte werking van de praktijk te garanderen graag uw aandacht voor volgende punten.

Voor herhaalvoorschriften moet u ALTIJD op raadpleging komen.

Indien u tijdens de raadpleging een voorschrift vergeten bent mag u deze 3 dagen na aanvraag komen ophalen.

Er worden géén attesten, verzekering, of FOD – papieren ingevuld zonder de aanwezigheid van de patiënt, u moet op de raadpleging komen of een afspraak maken.

Huisbezoeken worden zoveel mogelijk vermeden en alleen uitgevoerd indien u zich wegens medische redenen niet kunt verplaatsen. Huisbezoeken moeten voor 10.00u aangevraagd worden.

Indien u na 10.00u een dringend huisbezoek nodig heeft zullen we u terug bellen.

OPGELET : Vanaf januari verwelkomen wij onze nieuwe collega, psychologe Mieke Vroom, zij is psychologisch counselor en werk als therapeut. U kunt bij haar terecht op afspraak via het algemeen nummer : 03/828.83.06

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Afspraken

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

    1. Afspraken kan u alle weekdagen maken.
    2. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
    3. Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
    4. Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

Nog een tip met betrekking tot patiëntenbezoek aan huis

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat ! In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk ! In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor minder tijd vrij is voor verplaatsing naar de patiënt toe… Visie van de praktijk