Weekendwacht

In het weekend is onze praktijk gesloten. U kunt dan wél terecht bij de wachtpost Zennevallei  Deze wachtpost is in het weekend geopend van vrijdagavond 20:00 uur tot maandagochtend 8:00 uur. 

De wachtpost is er voor dringende hulpverlening die niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts.

Het telefoonnummer van de wachtpost is 02 361 10 10U wordt dringend verzocht eerst telefonisch contact met de wachtpost op te nemen en niet zonder afspraak langs te gaan!

Meer informatie over de wachtpost Zennevallei is te vinden op hun website www.wachtpostzennevallei.be .