Griepvaccinatie

Voor de griepvaccinaties worden er inloopmomenten voorzien.

Wat houdt dit in?
Je haalt je vaccin bij de apotheek en komt zonder afspraak naar één van de inloopmomenten. Breng je vaccin en identiteitskaart mee.

Deze inloopmomenten dienen enkel om je griepvaccin te laten zetten en/of een voorschrift voor het griepvaccin op te maken.
Er wordt geen tijd voorzien voor andere vragen of voorschriften. Daarvoor kom je best tijdens de gewone raadpleging.

Deze raadpleging verloopt volledig volgens het derdebetalerssysteem, het remgeld zal niet aangerekend worden. Je zal dus niets moeten betalen.

Wanneer gaan deze inloopmomenten door?

woensdag 21/10: 16u30-17u30
woensdag 28/10: 16u30-17u30
vrijdag 6/11: 12-13u
woensdag 18/11: 12-13u
woensdag 25/11 : 16u30-17u30
donderdag 3/12: 13-14u
vrijdag 11/12: 12-13u

Wie laat zich het best vaccineren?

 • 65 plussers
 • Personen werkzaam in de gezondheidssector
 • Zwangere vrouwen
 • Personen die zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden
 • Iedereen die onder 1 dak woont met risicopersonen (zie hieronder)
 • Personen vanaf de leeftijd van 6 maanden met:
  • Een hartziekte (uitgezonderd hoge bloeddruk)
  • Een longziekte zoals astma of COPD
  • Een lever- of nierziekte
  • Diabetes
  • Een chronische spierziekte
  • Een verminderde weerstand door ziekte of behandeling