corona info afspraken

Afhankelijk van de situatie zal een van volgende oplossingen worden voorgesteld:

  • Telefonische consultaties: bv. voorschriften, attesten, allergieën, milde klachten waarbij geen klinisch onderzoek nodig is,…
  • Videoconsultatie: bv. voor psychologische ondersteuning
  • Raadpleging in de praktijk: voor niet-zieke patiënten bij wie een onderzoek of behandeling noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn: een bloedname (dosering medicatie, diabetes, opvolging afwijkende waarden), blaasontsteking, wondverzorging, gewrichtsklachten, pre-operatief onderzoek,…
  • Onderzoek of testing in het triagecentrum: indien u klachten heeft die mogelijks wijzen op een corona-infectie (koorts, hoesten, pijn op de borst, kortademigheid, verlies van smaak of geur, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, buikpijn/diarree, ziek gevoel) wordt u verwezen naar het triagecentrum voor het afnemen van een test en zo nodig verder onderzoek. U kan enkel naar het triagecentrum gaan na doorverwijzing door een huisarts.

 

Om te garanderen dat de consultaties in alle veiligheid kunnen plaatsvinden, werden de volgende maatregelen genomen:

  • Afspraken worden elke 30 minuten ingepland. Op deze manier wordt voorkomen dat er meerdere patiënten tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zullen zijn. Dit geeft ook de tijd om na elke consultatie het materiaal en de consultatieruimte grondig te kunnen ontsmetten.
  • Betalingen gebeuren zoveel mogelijk op een veilige manier (contactloos via Bancontact, Payconic, KBC app,…)
  • Het gebruik van de wachtzaal wordt vermeden.
  • Teleconsultaties via de telefoon of de computer blijven mogelijk.

 

 

 

*** Algemene adviezen ***
– Vermijd bezoek aan ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.
Neem geregeld telefonisch contact met hen op want dit is, zeker voor hen, een enorm zware periode.
– Veel personen ervaren angst door de onzekerheid die nu heerst. Dit is normaal.
Tips om hier mee om te gaan vind je op https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/ en https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/18/hoe-ga-je-om-met-angst-tijdens-de-coronacrisis/
Ook de smartphone app Simple Habit bevat heel wat ontspannings- en mindfulnessoefeningen en ook coachingsessies die zeer waardevol zijn in deze periode.
– Blijf zo mogelijk de dingen doen die je graag doet.
– Zoek steun
– Hou je aan een dag- en weekstructuur.  Dit is belangrijk voor de mentale gezondheid. Sta op hetzelfde uur op, eet op vaste tijdstippen, studeer/werk op een vast ritme, ga op vaste tijdstippen sporten..
– De verveling, angst, stress of eenzaamheid kan ertoe leiden dat men meer alcohol gaat drinken. Nochtans kan een teveel aan alcohol nadelig zijn voor de weerstand. Hou je aan de maximum van 10 glazen alcohol per week.
– Wees kritisch op informatie die via sociale media tot je komt. Check de bron. Beperk het kijken naar of luisteren van nieuws. De grote hoeveelheid die beschikbaar is, is niet helpend voor je. Spreek bijvoorbeeld twee vaste momenten per dag af dat je het nieuws bekijkt (09:00 en 17:00) en beperk je tot het nieuws waarin je te nemen maatregelen of richtlijnen hoort. Let op wat er te zien en te horen is voor patiënten in de wachtkamer via de radio, beeldschermen of tv. Beperk het tot alleen de nodige informatie om de veiligheid te waarborgen.
– Ga liever één keer per week alle boodschappen in één winkel doen, dan meermaals per week kleinere uitstappen. Telkens je naar de winkel gaat, stel je jezelf bloot aan besmetting of kan je anderen besmetten.