Raadpleging

Consultaties enkel na afspraak
Wees minstens 5 minuten op voorhand aanwezig voor uw afspraak en verwittig even wanneer u de afspraak niet kan nakomen.

  •  Via de online agenda kan u zelf een afspraak inplannen
    Klik hier om online een afspraak te maken
    Wenst u de dag zelf nog een afspraak maar de digitale agenda is volzet? Bel even en we zoeken samen naar een oplossing.
  •  U kan ook telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer 015 64 77 88

 

Enkele tips wanneer u op consultatie komt

Per consultatie wordt zo’n 15 minuten voorzien. Om het tijdschema zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om de wachttijden voor u en de andere patiënten tot een minimum te beperken, is het belangrijk rekening te houden met de volgende tips:

• Bij voorkeur bespreken we slechts 1 onderwerp per consultatie. Indien u toch meerdere zaken wenst te bespreken, dan vermeldt u dit best aan het begin van de consultatie.

• Komt u met twee of meer personen of wenst u een probleem uitvoerig te bespreken met de arts, dan boekt u best een ‘dubbele’ afspraak.

• Kom tijdig op een afspraak of verwittig even als u de afspraak niet kan nakomen.

• Controleer vooraf welke medicatie u nodig hebt, zo kan uw arts u voldoende voorschrijven tot de volgende consultatie. Er worden geen voorschriften klaargelegd na telefonisch contact.

• Bereid uw consultatie voor, schrijf desnoods een paar zaken op een briefje. Breng steeds uw identiteitskaart en een lijstje mee van de medicatie die u inneemt.

Voorschriften nodig?

Breng de doosjes mee of maak een lijstje met de naam van het geneesmiddel en de gewenste dosering.