Spirometrie

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om binnen de praktijk een longfunctieonderzoek (spirometrie) te laten uitvoeren.
Spirometrie is een onderzoek dat in het verleden veel te weinig werd uitgevoerd. Nochtans is het meten van de longfunctie even belangrijk als het opvolgen van de bloeddruk.
Vooral rokers zouden minstens jaarlijks een spirometrie moeten laten uitvoeren.
Het meten van de longfunctie neemt een 15-tal minuten in beslag. Het betreft een technische prestatie waarvan de kosten rechtstreeks aan uw ziekenfonds worden aangerekend.
Meer info over spirometrie