MRSA – de ziekenhuisbakterie

Geachte heer Geachte mevrouw U bent MRSA drager en u mag naar huis. Wat nu?

Wat is MRSA?

— De bacterie Staphylococcus aureus” Gemiddeld 30% van de bevolking draagt de bacterie Staphylococcus aureus altijd met zich mee in de neus en is daar niet ziek van. Vanuit de neus verspreidt de bacterie zich over de huid. Deze bacterie kan infecties veroorzaken bij verzwakte mensen die een verminderde weerstand tegen bacteriën hebben. – De bacterie “MRSA”: “Methicilliue Resistente Staphylococcus aureus” De bacterie MRSA is een variant van de Staphylococcus aureus die ongevoelig is geworden voor de werking van de meeste antibiotica. Deze variant is op zichzelf niet gevaarlijker dan andere Staphylokokken, maar veroorzaakt infecties die vaak met duurdere en meer schadelijke antibiotica worden behandeld. Welke hygiënsche voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen?

In het ziekenhuis Bacteriën, en zo ook MRSA, worden hoofdzakelijk overgedragen via de handen van de zorgverstrekkers. De zorgverstrekker ontsmet steeds de handen na contact met een patiënt om overdracht van kiemen naar zichzelf of andere patiënten te voorkomen. Bij MRSA-patiënten neemt de zorgverstrekker bijkomende voorzorgsmaatregelen (handschoen, overjas).

In de thuissituatie

In de thuissituatie heeft u meestal geen intense verzorging nodig zoals in het ziekenhuis zodat de blootstelling aan MRSA voor anderen van minder belang is. Het is niet nodig om eenmaal thuisgekomen, dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen als in het ziekenhuis. Uw dageljkse persoonljfke hygiëne Is wel belangrijk. Gebruik gewone vloeibare zeep om uw handen regelmatig en grondig te wassen.

Was steeds uw handen: na het toiletbezoek, na het manipuleren van bevuild materiaal (vb. een urinaal, vuil linnen, wondverband, ..), na het snuiten van de neus, hoesten of niezen, voor het bereiden van de maaltijd en voor de maaltijd.

U hoeft geen bijzondere maatregelen te nemen voor: — de was, – het bedlinnen, – de vaatwas, – het eetgerief en – afval.

De gebruikelijke poetsmiddelen voldoen prima.

Sociale contacten mogen gewoon zoals vroeger verlopen maar vermijd rechtstreeks lichaamscontact (kussen, hand geven) met ernstig zieke of verzwakte personen.

Als u voor een zuigeling zorgt, was grondig uw handen. Zuig niet aan de fopspeen of de eetlepel en drink niet uit hetzelfde glas.

Deel uw handdoek en washandje niet met anderen. wordt geprobeerd om de verspreiding van de IV1RSA tussen de patiënten zo veel mogelijk te beperken.

Was steeds uw handen:

na toiletbezoek

na het manipuleren van bevuild materiaal (vbg. een urinaal, vuil linnen, wondverband..

na het snuiten van de neus, hoesten of niezen

voor het bereiden van de maaltijd en voor de maaltijd

 

U hoeft geen  bijzondere maatregelen te nemen voor

de was

het bedlinnen

de vaatwas

het eetgerief en de afval

 

De gebruikelijke poetsmiddelen voldoen prima

 

Sociale contacten mogen gewoon zoals vroeger verlopen maar vermijd rechtstreeks lichaamscontact( kussen, handgven) met ernstig zieke of verzwakte personen.

 

Als u voor een zuigeling zorgt, was grondig uw handen.

Zuig niet aan de fopspeen of de eetlepel en drink niet uit hetzelfde glas