Welkom

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Zowel bij patiënten als bij (huis)artsen leven er heel wat vragen in verband met het delen van medische informatie tussen zorgverstrekkers. Om dat hiaat op te vullen, start de overheid met een nieuwe website (www.patientconsent.be) waarop een volledig overzicht gegeven wordt van wat er wettelijk kan, mag en niet mag.

Uiteraard begint men met een definitie van wat geïnformeerde toestemming is: de goedkeuring die een patiënt geeft aan een zorgverlener om zijn gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. De patiënt kan bovendien op elk moment beslissen om deze gegevens al dan niet te laten uitwisselen.

De patiënt wordt erop gewezen dat het belangrijk kan zijn om deze toestemming te geven omdat men tijdens zijn leven met verschillende zorgverstrekkers in aanraking komt. “Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan”, luidt het op de website. Als voorbeelden van gegevens waarvan het nuttig is dat ze gedeeld kunnen worden, geeft men onder meer de resultaten van bloedonderzoeken, röntgenfoto’s, vaccinatie- en medicatieschema’s en voorgeschreven en afgeleverde medicatie. Dit is een handige tool die u uw patiënt kan aanraden om hem het belang van geïnformeerde toestemming duidelijk te maken.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Afspraken new:

https://progenda.be/calendars/dokter-demolder-luc-huisarts-sint-andries

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

  1. Afspraken kan u alle weekdagen maken, bij voorkeur na 19u.
  2. Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  3. Voorziet U een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  4. Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

 

Nog een tip met betrekking tot patiëntenbezoek aan huis

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat ! In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk ! In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor minder tijd vrij is voor verplaatsing naar de patiënt toe…Het toegenomen verkeer ,daarnaast  in Brugge de parkeerpolitiek, brengt ook veel tijdsverspilling met zich mee ten nadele van de duur van de contacten.

Voor dringende oproepen ‘s nachts en tijdens weekend: wachtdienst huisartsen Brugge :1733

U vindt hier allerhande informatie over mijn huisartspraktijk.

  • Wanneer zijn de raadplegingsuren?
  • Hoe moet ik een huisbezoek aanvragen?
  • Wanneer bel ik het beste voor iets te vragen?
  • Wanneer is de dokter met vakantie?
  • Waar moet ik terecht tijdens de weekends?…..

Op al deze vragen en nog zoveel meer krijgt u antwoorden bij het doorlopen van de verschillende pagina’s. Veel plezier.

Kom regelmatig eens zien naar de website. Dit is een “levend ding”,waar nogal eens aan veranderd wordt.

Vragen of suggesties kunnen doorgestuurd worden naar: luc.demolder@skynet.be

Opmerking:

Bij parkeerproblemen op de gistelse steenweg, is het nuttig te weten dat er achter de praktijk een parkeerruimte is voorzien. U rijdt gewoon de smalle privéstrook door tot achter het gebouw.