update 02/07/2021, dr. Mari Thielemans

COVID en reizen:

Op reis vertrekken:

welke kleur heeft het land waar ik naar toe reis: https://reopen.europa.eu/nl

Wat zijn de coronamaatregelen in het land waar ik naartoe ga: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Wat moet ik doen voor ik vertrek: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 

Voor een (gratis) testafname kan je vanaf 28 juni 2021 een CTP-code aanvragen op www.mijngezondheid.be of op https://testcovid.doclr.be/#!/flow . Met deze code kan u zich wenden tot 1 van de testcentra om een afspraak te maken; dit via volgende website testcovid.doclr.be

U kan ook bij ons een COVID test laten afnemen voor vertrek op reis.

Terugkomst van reis:

Waar vind ik het plf formulier terug? https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/

Welke kleur heeft het land waar ik van terugkom: https://reopen.europa.eu/nl

Wat moet ik doen bij terugkomst: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Bij terugkeer uit ‘heel hoog risico gebieden’ geldt een verplichte quarantaine van 10 dagen. Hierop bestaat geen uitzondering, ook niet voor zorgpersoneel.

 

Wanneer bent u mogelijks besmet met corona en moet u zich laten testen?

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, plots ontstaan van reuk – of smaakverlies zonder duidelijke oorzaak
 • OF minstens twee van de volgende symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis (neusloop), keelpijn, hoofdpijn, anorexia (verminderde eetlust), waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke oorzaak
 • OF verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…)

Waar vind ik de resultaten van mijn test?

 • U kan de praktijk bellen 2 dagen later voor het resultaat
 • U kan uw resultaten raadplegen online op mijngezondheid.be (eerst aanmelden met eID of itsme, daarna bij rapporten en resultaten, my cozo) en op nexushealth

Wanneer moet ik mij laten testen en wat zijn de gevolgen?

 • U heeft symptomen die overeenkomen met de bovenstaande definitie
  • U moet zich zo snel mogelijk laten testen!
  • Voor de beslisboom (>6jaar) klik hier
  • Voor de beslisboom voor kinderen <6jaar klik hier
  • hygiëneadvies:  klik hier 
 • U komt terug uit een oranje/groene zone
  • Testing en quarantaine zijn niet nodig.
 • U komt terug uit een rode zone 
  • U moet 2x getest worden (1e test zo snel mogelijk, 2e test 7dagen na dag van terugkeer)
  • klik hier voor de beslisboom
 • U heeft een hoog risico contact gehad (zie hieronder voor de definitie)
  • Quarantaine is verplicht tot 10 dagen na het laatste contact of 7 dagen met negatieve test op dag 7.
  • U moet zo snel mogelijk getest worden (<72u na contact), vanaf u symptomen heeft EN op de 7e dag.
  • OPGEPAST: Quarantaine voor huisgenoten kan langer dan 10d nodig zijn, bespreek de lengte van quarantaine met je arts en kijk het hier na
  • hygiëneadvies:  klik hier . Probeer binnen te blijven. Laat andere voor u naar de winkel/apotheek gaan of ga slechts 1 x voor de gehele quarantaineperiode.
  • klik hier voor de beslisboom

Definitie hoog risico contact

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd (= nauwe contacten):

 • een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek
 • een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving was met een COVID-19 patiënt, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 m werd gerespecteerd en/of waarbij voorwerpen werden gedeeld. Dit omvat huisgenoten, alle klasgenoten voor kinderen vanaf 6 jaar, de kinderen van dezelfde groep in een residentiele collectiviteit en eventueel naaste buren in een klas bij kinderen ≥ 6 jaar of op het werk.
 • een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 geval
 • een persoon die in direct contact is geweest met lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz.
 • een zorgverlener in contact met een COVID-19 geval tijdens de zorg of het medisch onderzoek binnen een afstand van 1,5m, zonder gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (volgens protocol/activiteit)
 • een persoon die samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die dienst doen in de sectie van het vliegtuig waar het geval zat. Indien de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de patiënt in het vliegtuig wijst op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig worden beschouwd als hoog risico contacten.

 

Definitie laag risico contact

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

 • een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt
  binnen een afstand van 1,5 m (“face to face”)
 • een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19
  patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m was. Dit
  omvat alle klasgenoten voor kinderen ≥6 jaar, mensen in hetzelfde kantoor, of in een
  wachtkamer
 • een zorgverlener die in dezelfde ruimte als een COVID-19 patiënt is geweest zonder het gebruik van adequate beschermende kleding, maar nooit binnen een afstand van 1,5 meter. Zorgverleners aan COVID-19 patiënten en laboratoriummedewerkers die stalen van COVIDgevallen hanteren en daarbij de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) dragen, worden niet beschouwd als laag risico contacten. Voor hen geldt wel een algemene aanbeveling om strikte handhygiëne toe te passen en voor alle verplaatsingen buitenshuis een stoffen mondmasker te dragen.

WAT MOET U DOEN?

 • Thuisisolatie is niet nodig voor asymptomatische laag risico contacten.
 • Beperk wel sociale contacten tot een minimum, met respect van een afstand van 1,5m
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een stoffen mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
 • Afname van een test is niet nodig.
 • Bij ontwikkelen van symptomen wordt de persoon een mogelijk geval en moet er telefonisch contact genomen worden met de huisarts die kan zeggen waar een staalafname kan plaatsvinden.
 •  hygiëneadvies: klik hier