Zorghuis de Naaf

Vanaf  oktober 2018 hebben we onze praktijk (de Naaf) uitgebreid met een vierde locatie, “Zorghuis de Naaf”, Ringlaan 32, Mol-Wezel.

Waarom doen we dit?
U zal al wel eens gehoord hebben dat er een tekort aan huisartsen dreigt. Meer en meer mensen worden ouder en hebben meer zorg nodig. Dit vraagt meer tijd van ons. Patiënten vragen ook terecht van hun huisarts dat ze behandeld worden volgens de moderne inzichten en kennis. Ook dit vraagt vaak meer inzet.

Toch willen wij voor elke patiënt voldoende tijd kunnen blijven uittrekken, en we willen er blijven zijn voor jullie, nu en in de toekomst!

Daarom reorganiseren we ons om dit optimaal te kunnen blijven doen.

Hoe werkt het?
Eerst en vooral: er verandert niet zoveel. Alle artsen blijven raadplegingen doen in de praktijk waar ze meestal werken.

Wel hebben we nu hulp van een praktijkverpleegkundige die ons kan helpen met een aantal taken: bloednames, elektrocardiogram afnemen, wratjes behandelen… . Wel te verstaan steeds onder toezicht van een arts.

Om dit vlot te laten verlopen zal er steeds een van de artsen van ons team aanwezig zijn in het Zorghuis. Het kan dus zijn dat de huisarts van uw keuze af en toe dáár werkt op het moment dat u hem nodig heeft. Dan zal u daar bij hem/haar op raadpleging kunnen gaan. De gegevens van uw dossier zijn natuurlijk dan ook daar ter beschikking.

Wat zijn de voordelen?
Wij hopen door een deel van ons werk over te laten aan een verpleegkundige, zelf voldoende tijd voor u over te houden, en door een betere organisatie van het werk ook betere zorg te kunnen verlenen.