Wachtdienst

 Uw huisartsen maken deel uit van de wachtdienstkring BALEN – WEZEL – RAUW.

Tijdens de week, van maandag tot donderdag, is er een avondwacht van 18.00u ‘s avonds tot 8.00u ‘ morgens.
De dokter van wacht is dan rechtstreeks te bereiken op het centrale nummer: 014/ 22 22 00.

Een computerstem zal u aan de telefoon vragen om uw postcode in te geven. Geef dan de postcode in van de gemeente waar u woont. Vervolgens zal u verbonden worden met de dokter van wacht van uw streek.

Tijdens het weekend, wordt de wachtdienst verzekerd door de wachtpost zuiderkempen. Alle huisartsen van de streek doen hier regelmatig wachtdienst, ook uw huisarts. De wachtpost is open van vrijdagavond 19.00u tot maandagochtend 8.00u. Ook op feestdagen kan u er terecht vanaf de avond voor de feestdag tot de ochtend na de feestdag.
U dient er telefonisch een afspraak te maken via het centrale nummer: 014/ 22 22 00. Adres: Molseweg 204, Geel.
Voor meer info: www.wachtpostzuiderkempen.be

wachtdienst dokter