Klachten

Door samen te werken willen we de kwaliteit van ons werk garanderen. We verontschuldigen ons voor de moeilijkheden en ongemakken die hierbij kunnen optreden.

Het is natuurlijk te verkiezen dat u uw probleem mondeling bespreekt met één van de praktijkmedewerkers. U kan echter ook het onderstaande online klachtenformulier invullen en dit opsturen naar onze webmaster (Dr Verpoorten). Wanneer het u nodig lijkt kan de klacht doorgegeven worden aan de voorzitter van de huisartsenkring Balen-Wezel-Rauw, Dr. D. Hiel, Boonsmolenstraat 18, 2490 Balen.

Klachtenbrief