Praktische info

Afspraken

Een afspraak maak je via de digitale wachtkamer, via de infokioks of via telefonische contact wanneer de secretaresse aanwezig is. Gelieve per persoon één afspraak te reserveren! Dit vragen wij om langer wachttijden te vermijden. Bij niet tijdig annuleren van de gemaakte afspraak (<1u) zijn wij genoodzaakt een administratieve kost aan 15€ aan te rekenen bij het volgende consult.

Voorschriften en attesten

Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden er voldoende voorschriften meegegeven. Nadien is terug een medisch onderzoek nodig en zal de behandeling al dan niet bijgestuurd worden. Voor het invullen van allerhande attesten maakt u ook een afspraak. Hiervoor is inzage in het dossier en overleg met u noodzakelijk.

Huisbezoeken

Wij vragen zelf naar de praktijk te komen. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn daar optimaal. Enkel patiënten met ernstige gezondheidsproblemen kunnen gebruik maken van een huisbezoek.