Wat doen wij?

Als huisarts behandelen wij patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn of haar patiënten op een brede manier bekijken: we bekijken de medische kant en we houden ook rekening met andere factoren (je familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we  een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg te bieden.

Indien nodig streven we ook naar een nauwe samenwerking met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) om tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisarts hebben we hierin een coördinerende rol.

 

Derdebetalersregeling

Deze regeling maakt de gezondheidszorg beter toegankelijk voor iedereen. Personen die zich tijdelijk in een kwetsbare situatie bevinden of een laag inkomen hebben, kunnen er gebruik van maken. Informeer bij je ziekenfonds of je hier recht op hebt.

De derdebetalersregeling betekent dat wij als zorgverleners de (verhoogde) tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds ontvangen. Als patiënt betaal je enkel het eventuele remgeld.

 

Wat doen wij niet?

Voorschriften maken en klaarleggen op telefonisch verzoek. Wij beoordelen graag “live” of een voorschrift echt nodig is. Bij langdurig medicatie-gebruik geven wij voldoende voorschriften mee tot aan je volgende bezoek.

 

lente sterre.jpg 2