Globaal Medisch Dossier (GMD)

Doel van het GMD

Het verzamelen van al je medische gegevens door één huisarts of door de artsen binnengroepspraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.

Als vaste huisarts verzamelen wij al je belangrijke medische gegevens in je dossier: operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen, enzovoort.

Het verzamelen van je medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat wij als huisarts een totaalbeeld hebben van je gezondheidstoestand. Zo kunnen wij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar. 

Via de geïnformeerde toestemming is een betere communicatie tussen de personen die je behandelen mogelijk en dit komt jouw gezondheid ten goede.

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw vaste huisarts.

Andere voordelen

Via het Gobaal Medisch Dossier (of GMD)  kan extra aandacht besteed worden aan preventie.

Als je een GMD hebt, betaal je ongeveer 30% minder remgeld voor een raadpleging of een huisbezoek. Dit bedrag hangt af van je statuut bij de mutualiteit.

De jaarlijkse bijdrage voor het beheer van het GMD wordt volledig terugbetaald door je ziekenfonds en is dus gratis. De huisarts regelt dit rechtstreeks met je mutualiteit.

Hoe een GMD openen?

Bij een eerste of volgende raadpleging in de praktijk of tijdens een huisbezoek stellen wij dit zelf voor of kan je er zelf naar vragen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD kan jaarlijks worden verlengd.

Breng je identiteitskaart mee (of ISI kaartje voor kinderen).

Je verandert van huisarts?

Je kan op elk ogenblik van huisarts veranderen. Zeg aan je nieuwe huisarts dat je verkiest dat hij of zij voortaan je GMD beheert. Hij of zij zal hiervoor de nodige stappen zetten.

Jijzelf of je nieuwe huisarts (enkel op jouw vraag) kan je dossier opvragen bij je vorige huisarts.