Elektronisch delen van medische gegevens

Wij houden voor alle patiënten een elektronisch medisch dossier bij, ook al sluiten we geen globaal medisch dossier (of  “GMD“) af.

De geïnformeerde toestemming is een akkoord dat je als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van je belangrijkste gezondheidsgegevens tussen de personen die je behandelen. Een betere communicatie tussen de personen die je behandelen komt zo je gezondheid ten goede.

Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van je privéleven nageleefd. Het zijn jouw gegevens en deze worden beschermd.

Je kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet. Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie. Voor meer informatie hierover: https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent

Zelf je medische gevens bekijken

Vitalink is ontwikkeld door de Vlaamse overheid en wordt beheerd door zorgverleners en patiënten. Dankzij Vitalink kunnen de zorgverleners beter samenwerken en hun patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding geven. Zorgverleners gebruiken Vitalink via hun eigen softwarepakketten, de patiënt kan zijn eigen gegevens consulteren met de Patiënt HealthViewer.

Volgende gegevens kan je zelf nakijken (als ze door de (huis-)arts werden geregistreerd): vaccinatiesmedicatie, preventieve bevolkingsonderzoeken en een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts