CORONAVIRUS

Vanaf 4 mei kan je opnieuw voor ALLE medische zorgen op de praktijk terecht.

MAATREGELEN IN DE PRAKTIJK

Om het besmettingsrisico voor iedereen zo laag mogelijk te houden, hanteren we volgende richtlijnen:

 • Kom alleen naar de afspraak of met maximaal 1 begeleider
 • Draag een stoffen of chirurgisch mondmasker  of een sjaal voor je neus en mond, wij dragen dit ook
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en het buitengaan van de praktijk, er staat een pompje met handonstmetting klaar in de wachtzaal en in de consultatieruimte
 • Houd afstand in de wachtkamer. Er is voldoende ruimte, wij hebben van onze “living” een grote wachtruimte gemaakt! 
 • Betaal bij voorkeur met Bancontact of de app
 • Wij ontsmetten regelmatig de oppervlakten waar patiënten mee in contact komen. De praktijk wordt op regelmatige basis gepoetst

TESTEN

NA EEN REIS of NA NAUW CONTACT met een besmet persoon

Mensen die nauw contact hadden met een covid-besmet persoon of van een reis terugkeren uit een oranje of rode zone en géén klachten hebben kunnen zich laten testen in het Gentse test centrum op de site van het Jan Palfijn ziekenhuis. Je kan zelf een afspraak maken op https://gent.testcovid.be/. Je krijgt een QR-code toegewezen, die breng je mee plus ook je passenger locator form.

*

BIJ KLACHTEN

Bij een mogelijke Covid-besmetting (zie kader hieronder) kom je niet zelf naar de praktijk maar geven we telefonisch advies en verwijzen we zo nodig door naar het Triage-centrum in de Huisartsenwachtpost van Gentbrugge (Kliniekstraat 27) voor een Covid-test. In alle andere gevallen kan je op consultatie komen.

Heb je luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid, snot, verkoudheid, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden), met of zonder koorts

 • Blijf thuis
 • Bel de praktijk of maak online een telefonische afspraak. Wij overleggen met jou via de telefoon of je thuis kan uitzieken of naar het triagecentrum of naar het ziekenhuis moet voor verder onderzoek of een Covid-test.
 • Heb je momenteel luchtwegklachten gebruik dan als je een pijnstiller nodig hebt enkel PARACETAMOL (bv Dafalgan, Panadol, Perdolan, …) en GEEN IBUPROFEN of andere ontstekingsremmers (bv Nurofen, Brufen, Spidifen, …)!

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was regelmatig je handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
 • Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

CONTACTONDERZOEK

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de overheid contactonderzoek uit. Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19
veroorzaakt, vragen ze aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. Ze bellen of bezoeken dan die contactpersonen. Ze geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken.
Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter. Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

Deze contactonderzoekers bellen je altijd met het nummer 02 214 19 19 of sturen een sms van het nummer 8811. Je wordt enkel gecontacteerd als je ziek bent en/of recent contact had met de huisarts. Let op voor fraudeurs of Phishing!

HYGIËNEADVIES VOOR DE PATIËNT MET EEN VERMOEDEN OF BEVESTIGING VAN COVID-19 (= CORONAVIRUS) EN DIE THUIS GEÏSOLEERD IS

Adviezen in het Nederlands (20/04/2020) https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_NL.pdf

HYGIENE ADVICE FOR PATIENTS WITH SYMPTOMS OF CORONAVIRUS INFECTION AND WHO ARE ISOLATED AT HOME

Advice in English (20/04/2020) https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_EN.pdf

MEER INFO