Griepvaccinatie

Als huisarts willen wij niet alleen ziektes behandelen of onder controle houden, nog belangrijker is het voorkomen van ziektes. Wij zetten daarom sterk in op preventieve zorg.

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en veroorzaakt meestal volgende symptomen: koorts, spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, droge hoest. De klachten duren enkele dagen tot een week. Er bestaan geen medicijnen tegen de griep naast comforttherapie met koortswerende middelen.

Griep is een heel besmettelijke ziekte. Wie in contact komt met het virus maakt 20-50% kans om zelf de griep te krijgen. Iedereen kan de griep krijgen maar bepaalde kwetsbare groepen, zoals ouderen en patiënten met onderliggende aandoeningen, zijn vatbaarder voor complicaties en overlijden ten gevolge van de griep.

Daarom dat we griepvaccinatie sterk aanbevelen bij volgende mensen:

  • Iedereen ouder dan 65 jaar, en met de corona-epidemie iedereen ouder dan 50 jaar. 
  • Chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes. 
  • Alle personen met een verminderde immuniteit door een andere ziekte of medische behandeling.
  • Iedereen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling of instelling voor personen met een beperking verblijft.
  • Zwangere vrouwen, ongeacht de duur van de zwangerschap.
  • Griepvaccinatie wordt ook aangeraden aan alle mensen die samenwonen met bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden.
  • Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Personen die allergisch zijn tegen kippeneiwit mogen zich niet laten vaccineren.

De jaarlijks griepprik wordt het best toegediend tussen midden oktober en midden december. Het vaccin beschermt pas na 2 weken en slechts voor één winterperiode. Ieder jaar circuleren er andere types influenzavirussen en daarom moet de samenstelling van het vaccin elk jaar aangepast worden.

Het vaccin heeft een kostprijs van ca. 10 euro. Voor de meeste risicogroepen is er een gedeeltelijke terugbetaling.

Indien je zelf deel uitmaakt van hierboven beschreven groepen, indien je vragen hebt, kan je ons er altijd over aanspreken. Anders doen wij het wel!

Meer hierover kan je nalezen op de website: http://www.laatjevaccineren.be/ziektes/griep