Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.
Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.  Bespreek dus tijdig met je arts op de raadpleging welke voorschriften vernieuwd dienen te worden.