In deze praktijk vindt u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg, ondersteund door een geĆÆnformatiseerd dossiersysteem.

Deze praktijk kiest voor kwaliteitsvolle zorg. Door permanente nascholing en door regelmatige reflectie over de manier van handelen kan uw huisarts u wetenschappelijk verantwoorde zorg aanbieden.

Uw huisarts wil deze zorg eveneens mogelijk maken door een goede samenwerking met andere hulpverleners (specialisten, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diƫtisten, psychologen) en met de bevoegde instanties (overheid, ziekenfondsen, netwerk palliatieve zorg, maatschappelijk werk, Kind & Gezin). Dit vanuit de overtuiging dat niet alleen ziekten het welzijn bepalen, maar ook sociale gegevens zoals gezin en werk, maatschappelijke en milieufactoren en uw persoonlijke beleving.

De artsen in deze praktijk werken samen in een vaste associatie en streven onderlinge samenwerking na, met ruimte voor overleg. Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een centraal dossier, toegankelijk voor alle artsen.

Geneeskunde is een wetenschap die niet stilstaat. De kennis in verband met gezondheid en ziekte wordt steeds maar groter en ingewikkelder. Ook de technische mogelijkheden breiden steeds verder uit. Door met 3 artsen samen te werken krijgen we de mogelijkheid om deze evolutie op de voet te blijven volgen.

Door een betere organisatie van de praktijk krijgt iedere arts meer tijd om zich bij te scholen. Dit zowel in de algemene geneeskunde als in bepaalde deelgebieden van de huisartsgeneeskunde. De groepspraktijk laat ons ook toe om onze kosten te delen. Hierdoor krijgen we de mogelijkheid om de apparatuur op peil te houden en nieuwe aankopen te overwegen om u een betere dienstverlening te geven.