Spoedgevallen (bijv. arbeidsongevallen, schoolongevallen, ongevallen thuis, vermoeden hartproblemen, ernstige benauwdheid of kortademigheid, crisismomenten,…) kunnen tussendoor de raadplegingen worden opgevangen, bij voorkeur na telefonische melding.

 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!