De tarieven zijn conform de riziv-normen, en volgen de geldende indexeringen.
Deze kan u raadplegen via de website van het RIZIV, of via uw mutualiteit.