Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen.
Door een afspraak bent u ook sneller aan de beurt. Thuis zitten wachten hoeft dan niet meer.

Vraag huisbezoeken wel tijdig aan: liefst voor 10 uur als het kan.

Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord. Huisbezoeken aangevraagd na de middag kunnen misschien niet meer op dezelfde dag gebeuren.

Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres
  • Telefoonnummer
  • Bondige reden van de aanvraag

Huisbezoeken “op een afgesproken uur” kunnen niet.