U vertrekt naar het buitenland of neemt deel aan een groot cultureel evenement?

Reisadvies

Op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken of op de website en app reopen.europa.eu kan je eenvoudig nakijken welke regels er gelden voor je reisbestemming

U bent volledig gevaccineerd 

U zal  het Europees digitale coronacertificaat kunnen bekomen waarmee vrij reizen tussen de EU-lidstaten makkelijker wordt. Ook voor de deelname aan grote culturele evenementen kan dit certificaat vereist zijn. In dit geval, heeft u geen test nodig.

www.Covidsafe.be of CovidSafeBe-app

 U bent nog niet (voldoende) gevaccineerd

Via een recente negatieve PCR-test kan u ook het Europees digitale coronacertificaat bekomen, en daar uw resultaat op terug vinden.

Kinderen van 6 tot 17 jaar en personen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren hebben recht op een tegemoetkoming voor 2 PCR-testen uitgevoerd van 1 juli tot 30 september 2021.

 Hoe krijgt u uw test terugbetaald?

Via de website mijngezondheid.be kan u de testcodes krijgen waarmee de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging de test vergoedt. De testcode is 10 dagen geldig. Meer informatie over het verkrijgen van deze testcodes kan u terugvinden via de website info-coronavirus.be

Labo & covidtest resultaat raadplegen ?

Kan op de website of app  www.cozo.be 

 

Je medische documenten online bekijken ?

Helena is een platform waarmee je op een beveiligde manier uw medische documenten (voorschriften, attesten arbeidsongeschikheid …) kan ontvangen, vanuit uw dossier.

Geeft een seintje aan de secretaresse indien u dit wenst te activeren.

 

8/04/2021 :

Belangrijke informatie ivm het CORONAVIRUS en het CORONAVACCIN

Beste Patiënten,

De winter hebben we achter de rug. Jammergenoeg is de corona-pandemie nog steeds niet voorbij.

Wij blijven dezelfde manier van werken hanteren: 

Patiënten zonder enige vorm van verkoudheidsklachten kunnen zonder problemen een afspraak maken.

Patiënten met verkoudheidsklachten, typische covid19-klachten of die een hoogrisico-contact hebben gehad, testen we achteraan op de parking na telefonisch overleg (cfr de maatregelen opgelegd door Sciensano).
Het resultaat is meestal binnen de 24u gekend, en kan u terugvinden op COZO. Na een negatief testresultaat kan u uiteraard een afspraak maken bij de arts.
Wij blijven werken met de conventionele PCR-testen. Sneltesten gebruiken we op dit moment niet.

Patiënten die getest moeten worden nav een (dag)opname in het ziekenhuis of een reis naar het buitenland kunnen telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken hiervoor bij de arts.

 

Vaccins

Ondertussen is al een aardig deel van onze patiënten gevaccineerd met één van de beschikbare vaccins 😀 .

Op dit moment zijn de 65-plussers aan de beurt. Hierna volgen de mensen die wegens een ziekte of aandoening een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van een covid19-infectie.

Je kan vanaf 8 april op www.myhealthviewer.be zelf checken of je op de lijst staat van personen die wegens een aandoening prioritair gevaccineerd zullen worden.

Je moet zelf geen actie ondernemen om als risicopatiënt geïdentificeerd te worden. De lijst komt grotendeels automatisch tot stand. De ziekenfondsen, de artsen en de apothekers werken daarvoor samen.

De ziekenfondsen kunnen op basis van de gezondheidskosten (bv. consultaties, ingrepen, medicatie) risicopatiënten detecteren. Zo zijn al 1,2 miljoen mensen automatisch op de lijst gekomen. Ook de GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, kan via zijn elektronisch medisch dossier automatisch risicopatiënten vinden.

Een kleine minderheid van de risicopersonen is nog niet gevonden. Dat gaat over mensen die geen huisarts hebben en op geen enkele manier gezondheidskosten maken via de mutualiteit. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met obesitas die daarvoor nog nooit een huisarts hebben geconsulteerd.

Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, komt niet in aanmerking voor een vroegtijdige vaccinatie. Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn/haar specialist heeft.

Meer informatie kan je terugvinden op : laatjevaccineren.be 

 

Gezonde groeten,

Dr Luc Joye
Dr Pieterjan Debbaut
Dr Isabelle De Meyere

====================================

23/09/2020: UPDATE 
Belangrijke informatie ivm het CORONAVIRUS

Beste Patiënten,

Nu de herfst, en onvermijdelijk ook het verkoudheidsseizoen, eraan komt willen wij jullie via deze weg informeren over onze manier van werken in de praktijk. Door de COVID19 gezondheidscrisis hanteren we nog steeds een iets andere manier van consulteren:

Patiënten zonder enige vorm van verkoudheidsklachten:
-Kunnen zonder problemen telefonisch of online een afspraak maken bij één van de drie artsen

 

Patiënten mét verkoudheidsklachten (hoesten, koorts, lopende of verstopte neus, keelpijn, slijmen in de keel, hoofdpijn, spierpijn, mottig gevoel) OF typische COVID19 klachten (kortademigheid, pijn op de borst, plotse geur- of smaakverlies)
– Mogen telefonisch contact opnemen (056 36 40 60)
– Er wordt voor u afspraak gemaakt om een test te laten afnemen achteraan op de parking (via Sint Godelievestraat). Wij zullen maw geen klinisch onderzoek kunnen  verrichten op dat moment.

 •  Indien u toch dezelfde dag ook door een arts gezien (klinisch onderzocht) wilt worden, of wij stellen telefonisch vast dat dit best moet gebeuren, maken wij  voor u een afspraak in het triagecentrum, waar een arts in beschermde omstandigheden u kan onderzoeken  én kan testen.

– De resultaten van de test zijn 24u later bekend – u kan ons hiervoor telefonisch contacteren OF ze via COZO bekijken (typ: COZO in google, de eerste link stuurt u door naar de juiste site, log in met uw identiteitskaart of itsme, zo kan u uw resultaten ook opvolgen)

Indien het resultaat negatief is (= geen corona) -> maak indien nodig, een afspraak  telefonisch of online

Indien het resultaat positief is (= wel corona) -> telefonisch contact opnemen, wij zullen u uitleggen wat de volgende stappen  zijn

 

Personen die een hoog-risico contact hebben gehad met een corona-positieve-patiënt OF uit een oranje/rode zone komen
– Telefonisch contact opnemen
– Wij zullen een test afnemen op de parking en u de nodige uitleg en eventuele quarantaine-attesten meegeven

 

Via deze manier van werken kunnen wij iedereen verzekeren dat wij onze uiterste best doen om de praktijk “Corona-vrij” te houden. Zo kan iedereen met een veilig gevoel onze wachtzaal en consultatieruimte betreden.

Extra info ivm het coronavirus vindt u onder “medische info”.

Bedankt voor jullie medewerking,

Dr Luc Joye
Dr Pieterjan Debbaut
Dr Isabelle De Meyere

 

=============================================

30/04/20: UPDATE

Belangrijke informatie ivm het CORONAVIRUS: 

 

Nog steeds geldt de maatregel dat wie MILDE luchtwegklachten heeft (lichte koorts, hoesten, loopneus, grieperig gevoel, keelpijn, …): niet naar de huisartsenpraktijk mag komen.

Wij vragen jullie vriendelijk om ons op te bellen (056/364060) , zo kan de huisarts gericht advies geven.

Ook wie een gezinslid heeft met corona-gerelateerde klachten: gelieve niet naar de praktijk te komen, maar eerst te bellen voor advies.

 

Bij corona-gerelateerde klachten (hoest, koorts, vermoeidheid, kortademigheid): vanaf 4/05/2020 kan via de huisarts een afspraak gemaakt worden in het triagecentrum in Kortrijk voor afname van een test. Gelieve hiervoor te bellen naar de praktijk (056/364060).

 

Indien uw chronische medicatie bijna op is: gelieve een afspraak te maken bij uw huisarts (op voorwaarde dat u geen luchtwegklachten heeft). Op deze manier kan hij/zij u nieuwe voorschriften voorschrijven. Deze kunnen wij niet telefonisch/per mail bezorgen aan u.

 

Wij hebben onze praktijk zo goed mogelijk aangepast aan de nieuwe richtlijnen:

 • Patiënten met luchtwegklachten komen nog steeds niet in de praktijk
 • De wachtzaal is zo ingericht dat er minder mensen tegelijk zullen wachten in de wachtruimte. Gelieve juist op tijd te komen.
 • Indien mogelijk komt u alleen naar de praktijk
 • Wij vragen u om bij het binnenkomen (via de Izegemsestraat) uw handen te ontsmetten
 • Na de consultatie : gelieve de praktijk via de achterdeur te verlaten. Op deze manier zal er een teveel aan passage in onze gang vermeden worden

 

Gelieve een mondmasker van thuis mee te nemen naar onze praktijk . Wijzelf werken vanaf nu ook met een mondmasker.

Bedankt voor jullie begrip!

=====================================================================================

18/03/20: Belangrijke informatie ivm het CORONAVIRUS: 

Wie MILDE klachten heeft (lichte koorts, hoesten, loopneus, grieperig gevoel, keelpijn, …):

– gaat NIET naar

 • de huisartsenpraktijk
 • de spoeddienst of naar het ziekenhuis
 • de apotheek achter medicatie (laat een gezond familielid voor je naar de apotheek gaan
 • En belt niet naar het noodnummer 112

– MAG WEL bellen naar onze praktijk (056 36 40 60) voor advies
Soms kan het even duren eer je een arts aan de lijn krijgt. Wanhoop niet, bel gerust even later terug

– Zolang het om MILDE klachten gaat, blijft u minstens 7 DAGEN THUIS en VERMIJDT U ALLE CONTACT met andere mensen
Via de maatregelen van thuisisolatie, kunnen jullie uw steentje bijdragen om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan

– Er worden op dit moment geen testen/screening meer uitgevoerd op het coronavirus uitgevoerd bij milde klachten

Advies ivm medicatie:

 • neem geen onstekingsremmers zoals nurofen of ibuprofen
 • paracetamol of dafalgan mag wel
 • ga niet zelf naar de apotheker. Vraag aan iemand die niet ziek is, om voor u te gaan.
 • bij vragen ivm medicatie: gelieve ons op te bellen (056 36 40 60)

 

Bij ERGERE KLACHTEN (hoge koorts, kortademigheid, pijn op de borst):

 • neemt u ZEKER TELEFONISCH CONTACT op met uw HUISARTS (056 36 40 60)
 • neemt u in geen geval telefonisch contact op met ziekenhuizen of spoeddiensten

 

Al deze maatregelen zijn essentieel om de zorgverleners te beschermen en hen zo goed mogelijk hun werk te laten doen in de strijd tegen het virus. 

 

Bij ALGEMENE VRAGEN ivm het coronavirus:

 • bel : 0800 14 689 OF 1700
 • surf : www.info-coronavirus.be

Bedankt!

 

 

Vanaf 2 september 2019 vervoegt Dr. Isabelle De Meyere de praktijk.

U vindt hier alle praktische informatie over de groepspraktijk:
Hoe maakt u een afspraak bij uw huisarts?
Hoe bereikt u de praktijk?
Wat is de visie van de praktijk? ,…

Daarnaast vindt u op deze website ook informatie over de weekendwachtdienst, het globaal medisch dossier, interessante links in verband met gezondheid(szorg), enz…

Met vriendelijke groeten,
Huisartsenpraktijk Heule – Watermolen
Dokter Joye Luc,  Dr. Debbaut Pieterjan, Dr. De Meyere Isabelle

Wie is wie?

Visie

Huisartstaken

Nieuws