Corona info

Algemene info omtrent Covid-19 kan u steeds vinden via www.info-coronavirus.be
Bij ‘gewone’ vragen omtrent het coronavirus, kan u ook steeds terecht op het algemeen info-nummer 0800/14.689

Alle informatie omtrent de vaccinatie kan u terugvinden op www.laatjevaccineren.be

Heeft u een vraag ivm de uitnodiging van de Covid-19 vaccinatie, belt u 1700, het info nummer van de vlaamse overheid.

Hoe kan je checken of je op de lijst van risicopatiënten staat?

  • Kijk vanaf 8 april 2021 zelf na of je op de lijst van risicopatiënten staat: surf naar www.myhealthviewer.be. Je logt in met je elektronische identiteitskaart of een andere veilige loginmethode
  • Je kan ook contact opnemen met je ziekenfonds vanaf 08 april.