TARIEVEN

Als volledig geconventioneerde arts volgt dokter Marlien Buyssens strikt de tarieven van het federaal akkoord artsen-ziekenfondsen.
Zij rekent geen ereloonsupplementen aan [en heeft dit gedurende haar lange staat van dienst nooit gedaan].

Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming geldt de derdebetalersregeling.