C19: RAADPLEGINGEN – AFSPRAKEN

C19:

Beste patiënten,

Voor alle raadplegingen is een AFSPRAAK nodig.
Je kan een afspraak maken ONLINE [www.huisartsengewad.be] of
 TELEFONISCH09 224 03 64.
OPEN RAADPLEGINGEN [op maandag en woensdag] zijn NIET [meer] voorzien.

We nemen de nodige hygiënemaatregelen om besmetting met COVID-19 te voorkomen.
Onze vraag aan jou om een mondmasker te dragen.

! OPGELET: 
Bij volgende klachten zullen we je nog steeds NIET kunnen ontvangen:
– symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, neusloop, kortademigheid of spierpijn)
– koorts(ig)
– diarree
– misselijkheid
– reuk en/of smaakverlies
Uiteraard kan je ons hiervoor telefonisch bereiken (ongerustheid/administratie) 09 224 03 64

Je kan heel wat informatie i.v.m. het corona-virus (COVID-19) vinden op: 
http://www.info-coronavirus.be

Bescherm je tegen virussen zoals het coronavirus COVID-19 of de seizoensgriep:
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_NL.pdf 

DANK VOOR JULLIE STEUN EN BLIJVEND BEGRIP.

==================================================================

C19:

Dear patients,

You can make an appointment by phone or online for NON-URGENT CARE. We take the necessary hygiene measures to prevent transmission of COVID-19.
We ask you to bring and wear a face mask.

! If you have one of the following symptoms you are still NOT ALLOWED to come to the practice:
– any airway infection symptoms (runny nose, cough, respiratory distress or muscle aches)
– fever(ish)
– diarrhea
– nausea
– loss of smell or taste
For these problems you can contact us by phone if necessary (worry/administration)
09 224 03 64

You can find information about the corona-virus (COVID19) on:
http://www.info-coronavirus.be

How to protect yourself against viruses such as coronavirus COVID19 or seasonal flu:
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_EN.pdf

THANKS FOR YOUR SUPPORT AND UNDERSTANDING.