Welkom

Griepvaccinatie 2020 (20/9/20)

Gezien de aanhoudende Covid-19 pandemie willen we dit jaar extra nadruk leggen op het belang van de jaarlijkse griepvaccinatie.

Hoe meer ziekenhuisopnames door griep we kunnen vermijden, hoe meer capaciteit de ziekenhuizen overhouden voor de opvang van Covid-19 patiënten.

Het afleveren van de voorschriften voor het jaarlijks griepvaccin zal dit jaar gefaseerd verlopen.

In eerste instantie kunnen de prioritaire groepen hun voorschrift voor het griepvaccin afhalen tussen 15 september en 15 november 2020.

Tot deze prioritaire groepen behoren:

 • 50-plussers
 • Patiënten met een chronische aandoening (bv. diabetes, hartlijden, longlijden, nierziekten, leverziekten, immuunstoornissen, BMI > 35)
 • Zorgverleners
 • Zwangere vrouwen
 • Patiënten die onder hetzelfde dak wonen als
  • 65-plussers
  • kinderen jonger dan 6 maanden
  • patiënten met een chronische aandoening
  • zwangere vrouwen

Patiënten die niet tot deze bovenstaande groepen behoren, kunnen het voorschrift voor een griepvaccin afhalen na 15 november 2020.

Indien u een voorschrift voor een griepvaccin wenst, kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de praktijk op het nummer: 051/494939. U wordt verwittigd indien het voorschrift klaar ligt.

De eigenlijke toediening van het griepvaccin zal plaatsvinden tussen 15 oktober en 15 december 2020. Hiervoor dient een afspraak bij de arts gemaakt te worden op het nummer: 051/494939.

Mededeling Covid-19 (4/5/20)

In het kader van de Covid-19 pandemie blijft de online agenda tot nader order gesloten.

Patiënten die een afspraak wensen te maken of een medisch probleem wensen te bespreken kunnen opbellen naar de praktijk op het nummer 051/494939.

De arts zal dan met u overleggen of u naar de praktijk kan langskomen en zal vervolgens een afspraak vastleggen.

Raadplegingen kunnen op een veilige manier doorgaan zowel voor de patiënt als de arts.

We vragen echter aan de patiënten die op consultatie komen om een persoonlijk mond-neusmasker mee te brengen, dat wordt opgezet bij het binnengaan van de praktijk.

Ook vragen we de patiënten de handen te ontsmetten bij het binnenkomen en het verlaten van de praktijk.

Tijdens de raadpleging kan maximum 1 begeleidende persoon aanwezig zijn.

Alle info over het coronavirus en de Covid-19 pandemie is terug te vinden op:

https://www.info-coronavirus.be/

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

In de moderne geneeskunde is multidisciplinaire zorg geen hol begrip meer. Samen met andere gezondheidswerkers (verpleging, kinesisten, diëtisten, specialisten,…) wordt er getracht door via een nauwe samenwerking tot de best mogelijke zorg te komen. Als huisartsen hebben we hierin een coördinerende rol.

Raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel : het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Afspraken

Op afspraak dient u minder lang te wachten. Vermeld bij het maken van een afspraak de reden van uw contact. Als de secretaresse hiernaar vraagt, dan gebeurt dit in naam van de artsen om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De secretaresse is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor het maken van een afspraak vindt u hieronder de link naar onze online-agenda:

https://secure.introlution.be/mijnonlineagenda_cmode/default.aspx?domain=huisartsenpraktijkdekreke.be

VOOR DRINGENDE RAADPLEGINGEN MAG U ALTIJD BELLEN

Huisregels

Voor de raadplegingen op afspraak, graag enkele verduidelijkingen:

  1. Afspraken kan u alle weekdagen maken online of  tijdens openingsuren van secretariaat (ma – don 7.30-11.30 / 15.00-19.00 – vrij enkel van 7.30-11.30)
  2. Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  3. Voorziet u een langer gesprek voor een ernstige problematiek, een speciale ingreep of een gynaecologisch onderzoek, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.
  4. Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.
  5. Mogen wij vragen om tijdig uw afspraak te annuleren als deze niet meer hoeft door te gaan, anders zijn wij genoodzaakt hiervoor een consultatie aan te rekenen.
  6. Mogen wij vragen dat iedere werknemer telkens en formulier ‘Vertrouwelijk’  voor het ziekenfonds meebrengt. Indien nodig kan dit dan direct ingevuld worden door de arts.

Nog een tip met betrekking tot patiëntenbezoek aan huis

Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat ! In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk ! In de toekomst zullen er steeds minder huisartsen zijn, waardoor minder tijd vrij is voor verplaatsing naar de patiënt toe…Visie van de praktijk