Medisch Huis

Huisartsenpunt Noord
wordt Medisch Huis Noordhoek

Wat is een medisch huis?

Vanaf 1 oktober 2023 plannen wij een Medisch Huis te worden.
Een medisch huis is een eerstelijns zorgpraktijk waar verschillende (para)medische disciplines samenwerken zoals bv. huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werker,…

Wat verandert er voor de patiënten?

De medische zorg van de huisarts en verpleegkundigen is voor de bij ons ingeschreven patiënten gratis in onze praktijk.  Het doel is om zo de financiële drempel te verlagen, zodat geneeskundige zorg voor iedereen toegankelijk is. Het inschrijvingsgeld bij de mutualiteit blijft hetzelfde. De mutualiteit betaalt per ingeschreven patiënt en per maand een vast bedrag aan het Medisch Huis. De patiënten betalen daarom zelf niets meer als ze op raadpleging komen. 

Moet ik me inschrijven?

Ja, inschrijven is verplicht. Vanaf  1 juni 2023 kunnen onze huidige patiënten zich komen inschrijven in de praktijk voor het Medisch Huis.  Als je je inschrijft, dan betekent dat dat je je engageert om telkens Medisch Huis Noordhoek te contacteren voor je medische zorgen. De mutualiteit zal geen raadplegingen bij andere huisartsen meer kunnen terugbetalen, omdat ze jouw medische zorgen aan ons Medisch Huis toevertrouwt
en ons daarvoor iedere maand een forfait betaalt. Als je toch uitzonderlijk eens een andere arts moet raadplegen, zoals de dokter van wacht of op vakantie, dan betaal je het volledige bedrag bij die huisarts en betalen wij je het bedrag van de tussenkomst terug, op vertoon van het betaalbewijs (getuigschrift voor verstrekte hulp). Wij treden in dat geval op als ziekenfonds.