Huisbezoeken

Hoe vraagt U een huisbezoek aan?  

Kom op raadpleging als het enigszins mogelijk is.

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor U het meeste voordeel.

Belangrijk : Negen op tien keer is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt toch naar de arts toe gaat. In sommige andere landen gebeuren huisbezoeken slechts uitzonderlijk.

Huisbezoeken dienen vóór 11u en telefonisch te worden aangevraagd.