Welkom

Visie

Een huisarts behandelt patiënten van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere. Een huisarts is als het ware een echte ‘familie-arts’. Hierdoor kan de huisarts zijn patiënten op een brede manier bekijken: zowel medische, maar ook andere factoren worden in rekening gebracht (familiale situatie, werksituatie, persoonlijke beleving). Op deze manier trachten we u een persoonlijke en wetenschappelijke onderbouwde zorg te bieden.

Onze praktijk is een eerstelijns gezondheidscentrum waar meerdere huisartsen, een huisarts in opleiding, twee psychologen en een diëtiste samen instaan voor de integrale en permanente zorgverstrekking. Onderling overleg vormt de basis van deze samenwerking.

Je huisarts

 • Weet raad bij al je gezondheidsproblemen     
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten
 • Onderzoekt, wanneer nodig, je gehele lichaam
 • Schrijft noodzakelijke medicatie voor
 • Verwijst tijdig door naar de geneesheer specialist
 • Begeleidt je zwangerschap vanaf het prille begin 
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties
 • Maakt op het juiste ogenblijk een uitstrijkje en een borstonderzoek
 • Adviseert de juiste pilkeuze
 • Snijdt een oppervlakkig gezwelletje vakkundig weg
 • Verzorgt een opgelopen wonde en hecht ze weer toe
 • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist(e), kinesist(e), sociale diensten
 • Steunt steeds, ook in je laatste levensfase
 • Registreert alle gegevens in een overzichtelijk dossier
 • Schoolt zich regelmatig bij
 • Doet aan wetenschappelijk onderzoek over huisartsgeneeskunde

De collega’s

 • Door met meerdere artsen te gaan samenwerken krijgen we de mogelijkheden om de snel evoluerende      geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. Door een betere organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen.Zo kunnen we je een betere zorgkwaliteiten een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden.
 • Wat betekent dat voor jou?  Je behoudt je eigen huisarts, je kiest hierin uiteraard wie je wenst. 
 • De andere arts staat tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is.  
 • Het is onze overtuiging dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen.
 • Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medische dossier, overleggen dagelijks en zorgen zo voor een      continuïteit in de zorgverstrekking. Wekelijks is er een praktijkoverleg waarbij we wat moeilijkere medische patiënten problemen bespreken.
 • Door onze kennis samen te brengen proberen we optimaal te helpen.

HAIO (huisarts in opleiding)

 • De huisarts-in-opleiding (haio) is reeds afgestudeerd aan de universiteit en als arts gediplomeerd. U kan dus ook bij hem/haar op consultatie gaan en/of een huisbezoek aanvragen. Alles wat de haio doet, bespreekt hij/zij met de stagemeester, uw huisarts. Dagelijks is er overleg en brengt de haio verslag uit over zijn/haar werkzaamheden. Wekelijks is er ook een bespreking van problemen. D.m.v. uw dossier blijft uw huisarts goed op de hoogte van alles wat er voor uw gezondheid gebeurt. Het werk en de opleiding van de haio zullen tot een betere dienstverlening aan onze patiënten leiden. Als u dat wenst, kan u altijd bij uw eigen huisarts terecht. Omdat we het werk verdelen, zal dat soms niet meteen kunnen. Voel u nochtans volkomen  vrij om het te vragen.