Griepvaccinatie

Wie laat zich het best vaccineren tegen de griep?
Volgens de Belgische aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad dient voorrang te worden gegeven aan risicogroepen die een verhoogd risico op complicaties hebben bij infectie.
Het gaat om volgende groepen, in dalende prioriteit:

 • Groep 1: personen met risico voor complicaties, d.w.z.:
  • zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap;
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstig astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);
  • alle personen vanaf 65 jaar;
  • personen die in een instelling verblijven;
  • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.
 • Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector.
 • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als
  • de risicopersonen van groep 1;
  • kinderen jonger dan 6 maanden.

Wanneer gebeurt de vaccinatie het best?
Elk jaar verandert het griepvirus. Daarom moet je je ook elk jaar opnieuw laten inenten. De beste periode is van oktober tot november vermits griep het meest voorkomt van november tot maart en het vaccin na twee weken werkzaam is. Zolang het griepvirus niet is doorgebroken, blijft vaccinatie nuttig.

Bijkomende info vind je onder www.laatjevaccineren.be.